Om

Välkommen till Sveriges nyktraste politiska och moralfilosofiska blogg. Den nakne kejsaren drivs ideellt av två eldsjälar, i hopp om att slå vakt om det svenska folkets spirituella väl och ve. Målet är att i enlighet med pressfrihetsförordningen forma opinion och bidra till upplyst förståelse (vilket kan uppfattas som stötande i dagens Sverige). Vi ämnar dekonstruera vänsterparadigmets heliga kor och påtala att kejsaren är naken, och vidare bana väg för en ny politisk och kulturell ordning fri från humanistiska villfarelser. Genom sunt förnuft, humor, satir och kreativt skrivande angriper vi rådande konsensus och neutraliserar kontroversiella ämnen. Bloggen är i längden tänkt att fungera som tankesmedja och etisk hållplats kring ödesfrågorna av vår tid. Vår strävan är kulturell revolution, vilken först måste inträffa på det andliga planet.

Vi betecknar oss som höger, men i egenskap av realister försöker vi undvika ideologiska skygglappar för att kunna navigera med klar sikt, sätta rätt diagnos och bidra med träffsäkra analyser. Vi siktar bort från ideologiernas paradigm, mot praktiska lösningar och vill nå ut till normalt folk med huvudet på skaft. Detta betyder att vi bejakar vissa tabun, men tar avstånd från de extrema rörelser som vanligtvis förknippas med dem.

Vi tror på en verklighet, som vänstern vill underkuva till den ansiktslösa massans fördel, medan högern i sin essens vill anpassa sig efter dess diktat. Högern är naturligt traditionsbärande och förankrad i moder jord, medan vänstern är ett tappert försök att domesticera naturen och göra individen till ledstjärna. Detta menar vi har haft förödande konsekvenser.

Det är tydligt att den liberala moderniteten har havererat civilisationen och miljön. Eftersom alla broar är brända måste vi blicka bortom konventionell konsensus och återupprätta en traditionsbunden, hierarkisk och någotsånär statisk samhällsordning, som gynnar folket och inte gör ekonomin till ett mål sig. Vår högerpositionering är därför inte synonym med modern konservatism och marknadsliberalism; tvärtom är vi i allra högsta grad kritiska till individualism och kapitalism; men vi menar att vänsterns egalitarism är den största boven i dramat. Vänstern har spårat ur, medan högern är rotad i en ursprunglig, anti-ideologisk och okorrumperbar kärna baserad i eviga sanningar som alltid går att luta sig tillbaka på, även om dess ideologiska förgreningar kan urarta i excesser.

Även om vi sympatiserar med begrepp som välfärd och solidaritet så är våra medel att nå de målen vitt skilda från vänsterns totalitära metoder. Eftersom vänstern homogeniserat hela det politiska spektrumet framstår alla opponenter som höger”extremister”, även om det saknas riktiga högerpartier i Sverige.

Det finns i Sveriges riksdag ingen verklig opposition till liberalismen; alla partier härrör ur dess filosofiska grundval och människosyn. Partierna skiljer sig nyansmässigt, inte organiskt och filosofiskt. Endast den kvantifierande tillväxtideoligins ramar är tillåtna att bilda ytlig opposition kring. Den så kallade liberala ”högern”, är därför en vänsterprodukt. Systemet är riggat för att inte rubba skendemokratins maktbalans.

Denna blogg är till syvende och sist därför antiliberal. Den tror på individen, med villkoret att den är rotad i en homogen kultur, istället för att agera som ett atomiserat subjekt i ett fragmenterat globalistsamhälle. Vår uppfattning är att fri vilja endast kan eller bör riktas ur varandets ursprungliga kärna och kontinuitet. Den liberala demokratin är därför fundamentalt meningslös och hedonistisk, om än smickrande på ytan. Förnuftet kan uppnå mycket, men måste alltid vara rotat i en högre ordning. Annars börjar den spinna på sin egen axel och blir till en dödslek som inte leder till kvalitativa landvinningar, och som sätter vagnen framför hästen.

Det fungerar inte längre att följa med strömmen – Kejsaren måste dö.

OBS: Detta är inte en rasistisk sajt. Vi förespråkar inte hat, våld eller offermentalitet; vårt budskap har för avsikt att revitalisera samhället i sin helhet. Fokus ligger på strukturer och mänsklig natur snarare än personer och grupper (motståndaren är kort sagt den nya världsordningen, inte muslimer, judar eller andra grupper).

Annonser