Vad innebär organisk ordning?

Mark-Henson-カイ-17

Det finns två generella människotyper. De som förstår mänsklig natur, och de som förstår materialism och detaljer. De som förstår idéer och de som förstår teknikalitet. De som förstår hårdvara och de som förstår mjukvara. De som förstår konkret och de som förstår abstrakt. Civilisationens sjukdom är att den gjort mjukvaran till ett virus och fått hårdvaran att stirra sig blind på sig själv.

Det är viktigt att inse vi lever i ett robotaktigt system, från topp till tå, där allt är fyrkantigt och färdigt i förväg. Vi måste därför opponera oss mot formell organisation, eftersom det skapar regler som per definition innebär centraliserad makt, i motsats till vad konservatismen förespråkar, vilket är informella, partikulära, lokaliserade styrmekanismer. Att frångå samarbete med naturen och istället försöka kontrollera den, innebär att komprimera människan, och behandla alla som likartade sortiment som stämplas och remitteras vidare. Jämlikhet sänker allas relativa värde till en minsta gemensam nämnare, och kvar finns ingenting förutom förpackade ”människor” som får rösta.

Vårt samhälle har tagit för givet att människor av alla karaktärer kan formas genom externa regler och fungera som en social maskin.

Modernism är baserad på idén att människor är objekt på löpande band. De skapas alla i jämlikt format, stämplas med kunskap om rätt och fel, förses med operativ fakta, och hanteras sedan som utbytbara delar.

För högern räcker det således inte med att vilja plåstra om eller fixa systemet – vi måste vilja ha något totalt väsensskilt. Nationalism räcker alltså inte i sig själv, utan är bara ett nödvändigt medel mot en bättre tillvaro. Utan lokalisering och nationalism, är vi dömda att vara verktyg under en globalistisk regim som vill installera demokratins konsumistiska regelverk på hela planeten.

Anledningen till varför vi inte kan kompromissa med vänstern (som också innefattar den största delen av högern), är för att vänstern representerar reglernas religion, där lagen involverar ordet ”alla”, vilket leder till kontroll då det naturligt skapar en centraliserad maktstruktur.

Alla måste hålla en viss hastighet, alla papper måste fyllas i, alla måste stå i kö, alla måste certifieras osv ad infinitum. Detta dresserar oss till lydnad genom att göra folk till rättssäkerhetens jämlikar.

Under den polerade ytan visar sig vänstern fundamentalt bestå av en ideologi, eller en föreställning att mänskliga preferenser för hur världen ”borde” vara är viktigare än hur världen fungerar. Detta formaliserades under upplysningen som idén att se världen antropocentriskt, så som den uttryckte sig inom individen, istället för en observering av naturen.

Den naturliga motpolen till föreskrifternas religion är samarbete, vilket kräver ojämlikhet, eftersom inte alla kan göra samma sak – eller aspirera på samma sak – dvs att socialisera sig uppåt på samhällsstegen genom det absoluta fria valet. Istället för en regel som säger att alla människor måste göra samma sak, vilket betyder att de är jämlikt underordnade inför den centraliserade makten, betyder samarbete att alla har olika vikt. Vi gör inte alla samma sak, och har därför ojämlika plikter och belöningar. Detta eliminerar klasskonflikt, hybris och avund.

Återkoppling är en vital del i det kooperativa systemet. Makt påminner här om en kaskad av hierarki, betydandes att varje nivå delegerar ansvar till nivån under och intervenerar inte baserat på metod. Varje nivå är fria agenter med tilldelade uppgifter och lämnas med fria tyglar för att göra vad som krävs genom vilken metod som än anses lämplig utefter ens omdöme. Mål framför metod.

Kontroll å sin sida innebär metoder framför mål, och förutsätter att varje person använder samma metod så att metoder som kan innebära ett hot mot statens makt filtreras bort.

Klassisk informell ordning tillkännager behovet av en återkopplande rundgång av maktstrukturer. Maktens lager består av hierarkier som är både vertikala och horisontella. Informell makt undviker regler så mycket som möjligt och förlitar sig på fall-till-fall-metoder som undviker normerande modeller och därför kan förhandlas ojämlikt och specifikt, med hänsyn till faktorer som annars kan försummas genom ett system som vill stöpa alla i samma form.

Framtiden var bättre förr, och vi måste tillbaka till kulturstyre, med vise män och respekt för äldre och överordnade. Organiska system är mer flexibla och spänstiga än regler, resolutioner, lagar, förordningar, fördrag och kommandoekonomier.

Alternativhögern har blivit populär, vilket gör den öppen för entrism. Krypto-entrism sker när förövaren är omedveten om att han är entrist. Eftersom vi alla är skolade i vänstersamhället, är det många som börjar projicera sin egen ideologi på högern, och vi blir istället offer för individualismen vi bekämpar. Den sanna högern är en kamp mot popularitet i sig, vilket innebär att vi strävar efter aristokrati — rätt man på rätt plats. Verkligt ledarskap innebär att utöva moralisk auktoritet utan vara högfärdig och maktfullkomlig.

Vi behöver en understödjande statsmakt, inte en kontrollerande samhällsordning med demokratistämpel. Att styra på rätt sätt innebär att släppa taget och återfå verklig kontroll genom att lita på naturen och människan.

Detta innebär emellertid inte att inkludera alla människor. Människans eviga dilemma är att alla våra organisationer misslyckas när de blir populära och justeras utefter sin publik, istället för att behålla fokus på abstrakta mål. Detta massbeteende går tillbaka på mänsklig individualism; begäret att vara viktig som leder till förkastelse av hierarki och naturens mönster. Att bli god innebär att tillbakavisa en människocentrerad syn på världen och fokusera på resolut realism – vilket är vad högern handlar om.

Annonser

Om Keyser söze

Konservativ realist från Uppsala. Genomskådar politik via själslig och filosofisk analys av människans natur och vår samtid. Analyserar ideologier ur ett psykologiskt perspektiv. Nås privat via bloggens kontaktformulär.
Det här inlägget postades i Filosofi, Samhälle. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s