Nationalism kontra Vit”nationalism”

 

RIGHT WIN STORMFRONT.jpg

Få förstår innebörden av nationalism, inte minst inom högern. Nationalism innebär att man utgår från den internt sammanslutna stammen och etniciteten; inte externa och kalla förklaringsmodeller som staten eller rasen. Rasen är implicit, men innehåller inga politiska koncept om hur ett samhälle bör organiseras, vilka finnes inom etnos och mytos.

Att vara fixerad vid ras och vithet är en ideologisk patologi med utilitaristiska förtecken, som tenderar att gå överstyr. Våra meningsmotståndare blir emellertid provocerade bara av att man är vit och icke vänster. Nazism är därför överflödig, och alla vitmaktrörelser blir till kontraproduktiva affärer.

Stam, etnicitet, traditioner och kast är vad som är relevant, men kräver att man gör upp med egalitär ras-patriotism. Vitnationalismen kommer från Amerika, och har inget att göra i en europeisk kontext. Européer har identiteter, och behöver inte retirera tillbaka på ras. USA är ingen nation, mer än vad det är ett transaktionsbaserat shoppingcentrum.

Fastställda kulturella normer med optimal kommunikation kan endast garanteras inom etnografiska gränser. Ras är det underliggande fundamentet och vad som definierar den totala ingruppen, men är inte något som behöver reitereras. Raspolitik leder till icke-organiskt, kategoriskt regelstyre och konformism, istället för introspektiv ordning, som växer inifrån och ut, och manifesteras genom social hierarki.

Nationalism betyder att man värderar integritet över allt annat, och innefattar idén om det okränkbara. Med början i personlig integritet sträcker den sig över egendomsrätt och arv, till territoriell integritet och etnisk integritet.

Vitnationalister utgår från felaktiga filosofiska antaganden, och inverterar nationalismens betydelse. Problemet är av samma karaktär som med fascism och nationalsocialism: den är fortfarande baserad i moderniteten, och triggar en egalitär synvinkel om vithet.

Vitnationalism en rasfilosofi, men inget mer. Den är för simpel, bred och avskalad. Den frångår inte moderniteten genom att hitta ett alternativt mål. Man har gjort rasen till metoden och målet och utgår därför ifrån navelskådande antropocentrism. Ras kan inte göras till ideologi i sig eftersom rasen krasst definierar kontinentens befolkning, som utgörs av etniciteter vars kvalitativa element utgör kulturen och vars myt utgör nationalismen. Vitnationalism har redan erfarits genom franska revolutionen, där ”vita” revolutionärer ville sprida ”friheter” till alla vita individer i Europa. Idén om nationalstaten är kommen ur denna medelklasshybris.

Vitnationalister grämer sig idag över att ”vita” inte håller ihop. Den ”vita” rasen klumpas ihop och man förordar ras över etnicitet. Detta är en form av kvantitativ utilitarism. Ideologin tar mekaniskt över realiteten, som kräver att vi måste utgå från våra lokala grupper och enskildheter.

Medan det är av godo att vita grupper mobiliserar sig, är realiteten att den ”vita rasen” är en social konstruktion och ett önsketänk. Vita identifierar sig mer med sin bil än med sin ”ras”. De flesta av dem vill undermedvetet vara bland de sina, men gillar inte att yttra sig om saken. Att logiskt försöka propagera för vit identitet för vita är en retorisk återvändsgränd. Man bör istället göra detta indirekt genom patos-argument, så som att egalitarism gör oss till kortsiktiga blindgångare, att globaliseringen stressar ihjäl oss och att mångfald river ned alla standarder och ersätter kultur med köpcenter. Imperativet bör vara att sprida idéer som innefattar en dekonstruktion av modernismens reglerande mekanismer och byråkrati.

Nationalism är det enda som står i vägen för den transaktionsbaserade världsordningen som vill förpacka alla människor i jämlikt format och använda dem som utbytbara delar i en global shoppingby.

Detta implicerar att gränser måste dras, och att alla andra måste åka hem. Vilket är fullt realistiskt, eftersom alla grupper är tävlande självintressenter.

Hittills har vi trott att alla kan samsas under ekonomi och politik, vilket har visat sig vara ett naturvidrigt förtryck av allt mänskligt och hälsosamt. Etnisk medvetenhet hos vita blir i slutändan oundvikligt i en mångkulturell social dynamik.

Nordeuropéer har låg genetisk variation, och hög homogenitet, vilket betyder exklusiva samhällen där invandring och assimilation innebär folkutbyte. Mellanöstlingar är i högre grad blandfolk, och deras samhällen är därför mer inkluderande, assimilationsvilliga, och kan i högre grad absorbera andra, vilket är betydligt mer kostsamt för västeuropeiska länder, vars folk utgör mer sentida och recessiva mutationer av mänskligheten.

Anledningen till att vita människor inte är särskilt måna om sitt etnos är för att de via upplysningen, rationalismen och marknadens uppgång ”civiliserats” och fostrat en individbaserad liberalism, där relationer baseras på nyttomaximering snarare än grupplojalitet.

Dessutom upplever de sig sig inte som allierade, mer än som olika ”lag” som tävlar mot varandra. Den höga sociala tilliten används emot oss i klasskrig, där de som har mer kapital än andra ses som utsugare och blir demoniserade pga att de inte delar med sig.

Högpålitliga samhällen fungerar effektivt och är som resultat rikare, spänstigare och mer motståndskraftiga än andra sortens samhällen. Deras akilleshäl är dock att tilliten kan utnyttjas för anspråk på universell fördelning av resurser. Till en början verkar detta som en bra ide, eftersom det tar för givet en reduktion av konflikt.

Problemet är dock att det också sänker tillit. När vem som helst kan påbörja en social attack på folk som är mer välbärgade, så är det bäst att socialisera bara med dem som du vet inte kommer göra så. Detta är varför klasskrig producerar än mer radikal klasseparation: varje klass kan bara lita på andra från samma klass, och agerar naturligt i exkluderande syfte mot andra klasser.

Majoriteter är notoriskt långsamma i självförsvarssyfte. Anledningen är att de inte kännes vid sin egen identitet eftersom de ser på sig själva som majoritet. Att identifiera sig som vit för majoriteten vita är som att identifiera sig med luften man andas. Och sanningen är ju att ”vit” är ett opersonligt begrepp utan emotionellt värde. ”Vit” är ett lika intetsägande attribut för liberaler, som ”människa” är för högern.

Pga majoritetsstatus identifierar sig personer inom en majoritet istället med subkulturer som klass, livsstil, region och religion. Man ser ingen länk mellan sig själva och andra som delar en genetisk bakgrund, identifierad som generisk eftersom den är av majoriteten, men inte som den speciella intressegrupp som de tillhör.

Invandrare är å andra sidan konstant påminda om sin gruppidentitet, och använder den i pluralismens namn för att stärka sin egen position. De är medvetna om att detta samhälle inte designats, skapats eller upprätthållits i dess sunda dagar av människor som dem, utan av européer som satte upp system av lagar, ekonomi och kultur som reflekterar deras arv. När man lagstadgade individen, kastade man även ut européerna.

Det är också viktigt att påpeka att vit mångfald inte fungerar, precis som vilken mångfald som helst inte fungerar. Polacker, engelsmän, tyskar och italienare kan jobba tillsammans, men till syvende och sist vill de åka hem till grannskap fyllda av folk som dem själva. Detta är varför etniska grupper stadigt har splittrats i Amerika, med början i vita grupper.

När västvärlden sakta vaknar från sin senaste epok av jämlikhetsdvala ökar intresset för nationalism. Somliga av oss har alltid varit rebeller, men problemet är att många nyfrälsta ”nationalister” tar med sig vänsterantaganden, och vill ha en egalitär nationalism, vilket är motsatsen till vad nationalism är.

Nationalism är inte raspatriotism, eller att svära ed till den ”vita” rasen, utan en hierarki, inkluderat kast, med en uppskattning hur mycket nordisk-germanskt som finns i varje person. Dess ultimata mål är inte att forma en maskinmässig flock, utan att bevara alla intrarasliga grupper, och detta kan inte göras genom att fullskaligt kombinera eller associera dem med varandra.

Vitnationalismen förbättrar heller inte sina odds med sin tendens mot emotionellt rashat och paranoid anti-semitism, vilket betyder att en vitnationalistisk utopi är av samma miserabla art och karaktär som nuvarande paradigm fast med bara vita människor.

Vitnationalisten kommer säga att man måste väva in metapolitiken i former som attraherar, men sanningen är att vi inte vill attrahera vilken idiot som helst, utan vi vill attrahera sansade människor.

Vitnationalism är är därför ett slags falskt önsketänk som står i vägen för vad som behövs, och visar sig vara kommunism för människor med vit hud samt dialektisk materialism applicerad på ras istället för ekonomi. Det ödslar tid eftersom det påstår sig lösa problemen men i själva verket förhindrar den riktiga lösningen. Vitnationalism är ett modernistiskt koncept med en tvåfaldigad världssyn med ”vi” mot ”dem” kategorier som resulterar i att man inte kan ha ett normalt liv när man rör vid det. Djupvänstern är intelligent, och har den största delen av högern i sin linda.

Det räcker inte med att reagera på vänstern, vi måste visa att vi är mycket bättre — så bra att de längre inte kan kategorisera oss.

Annonser

Om Keyser söze

Konservativ realist från Uppsala. Genomskådar politik via själslig och filosofisk analys av människans natur och vår samtid. Analyserar ideologier ur ett psykologiskt perspektiv. Nås privat via bloggens kontaktformulär.
Det här inlägget postades i Antropologi, Ideologi och har märkts med etiketterna , , . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Nationalism kontra Vit”nationalism”

  1. Raschan skriver:

    Upptäckte precis dina texter. Mycket intressant. Jag har gått i liknande tankar och skissat..Att det inte går att rädda ett folk på enbart biologiska grunder om detta folk saknar ethos.

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s