Kan Amerika frigöra Europa?

capt_america

USA har länge stått för en kultur och politik som gått stick i stäv med den europeiska traditionen. Detta har gett upphov till en radikal antiamerikanism i europeiska höger- och vänsterförgreningar, där Amerika blivit symbolen för det föraktansvärda konsumtionssamhället, hyperindividualismen och det kulturella haveriet. Med Trumps vinst finns dock anledning att tänka om.

Efter detta val borde vi överge den simplistiska anti-amerikanismen, som var totalt befogad när USA styrdes av globalisterna, men som nu blir missriktad. Om Amerika, som Trump lovat, fokuserar på sina interna problem och lämnar mänskligheten ifred, finns längre ingen anledning att förakta dem.

Trots allt är det inte Amerika, utan dess eliter som aggressivt tvingat på mänskligheten onaturliga och destruktiva värderingar, underkuvat stater, spridit terror och kaos under demokratisk täckmantel, spillt oceaner av blod, och invaderat suveräna stater. Samma ordning som vänstern försvarar, genom att rösta för politiker som Hillary och tvinga på västvärlden öppna gränser.

Trump tillhör inte dessa eliter. Detta betyder att han kommer stå upp för andra värderingar – konservativa, amerikanska, och kristna värderingar. Hans omvärldspolicy kommer vara annorlunda.

Europeiska liberaler har förlorat sin rådgivare.

qf5hf0a

Amerika och Europa är på många sätt varandras motpoler. Den nordisk-germanska mentaliteten är motsatsen till den amerikanska: medan den typiske amerikanen gör uppror mot centraliserade auktoriteter, på gott och ont, konformerar sig de nordiska folken till dem, på gott och ont.

Det mesta av vänsterns tankegods har sina rötter i den franska revolutionen, och Amerika är på sätt och vis uppbyggt efter de ideal som mynnade ur revolten, d.v.s. uppbrytning med religiösa och rojalistiska auktoriteter.

Med undantag från regioner som nordöst, västkusten, och några av de mer urbana områdena, är USA mer konservativt än största delen av nordvästra Europa. Den liberala amerikanska vänstern idealiserar kraftigt nordiska länder, och Hillary ville i stort sett omvandla USA till ett nytt överstatligt Europa – utan att respektera de grundvalar som konstituerar den amerikanska nationen.

gr3_2.jpg

Men USA är inte Europa, och kan inte så bli. Med Trump blir det nya förutsättningar, och USA blir istället en god kraft, medan EU står för det verkliga hotet – den överstatliga mekanism vars yttersta mål varit att ta över USA:s globala hegemoni. Den väsentliga skillnaden är att USA består av delstater, medan EU består av nationer. Ett starkt och enat Amerika, är därför att föredra framför ett starkt men artificiellt EU, som underminerar och urvattnar de europeiska nationerna.

Européer (i synnerhet nordeuropéer) har alltid varit konformistiska och lojala till sina respektive stater och ledare, medan amerikaner (generellt bestående av ättlingarna till de semi-anarkistiska och radikala protestanter/”upplysare” som drevs ut ur Europa och sedermera upprättade världens första ”vänsterstat” grundad på sådana idéer och värden) generellt mer är i favör för decentralisering och har en skeptisk attityd mot auktoritetsfigurer utanför sin egen lilla grupp. Detta leder oss mot liberaliseringen av den europeisk-ättade världen, men också mot konservativ skepticism gällande vänsterns identitetspolitik.

I ett nötskal så verkar européer som kollektiv agera mer i enlighet med sina intressen under nationalistiskt ledarskap, medan amerikaner (som grupp) tenderar att agera i enlighet med sina etniska intressen då de är under anti-folkligt ledarskap (tack vare deras rebelliska natur).

Vita amerikaner i konservativa områden är en strimma av ljus i den moderna kulturmarxistiska ordningen, eftersom de erbjuder en typisk amerikansk-protestantisk rebelliskhet emot sådan dekadens. Trumprörelsen, som flerfaldigat vederbörandes slagkraft, är därför monumental för västerlandets fortsatta seger, eftersom USA och Europa har ett direkt kausalt förhållande till varandra.

Samtidigt är USA som land det moderna härbärge varifrån all vänsterpropaganda -baserad på globalism och förintelsen av nationalstater, universalism, platt värdekonservatism och Hollywood-dekadens – härstammar.

Således måste en distinktion göras mellan vita amerikaner (Trump-rörelsen) och Amerikas förenta stater, och i sin tur mellan pro-nationalistiska amerikaner och stats-konformistiska anti-vita amerikaner. De förstnämnda är i båda fallen beundransvärda och värda all form av stöd.

Européer kommer således både bokstavligt och bildligt talat behöva bli antiamerikaniserade (avprogrammerade) och amerikaniserade (rebelliska) på samma gång, d.v.s. att de överger den gamla föreställningen om att staten och dess predikant (massmedia) är pålitliga auktoritetsfigurer med folkets intresse i centrum. Amerikanismen var otvivelaktigt en av många anledningar till den pågående förstörelsen av västvärlden, och Amerikanismen –  med sitt rebelliska lösgörande från den korrupta staten – kommer att erbjuda en väg ut ur den.

Trump kan därför inte bara värdemätas utifrån vad han kommer uppnå i vita huset, utan snarare utefter vad han redan satt i rörelse. Trumps vinst betyder en total omstart av det globala systemet. Amerika kommer att ha en fortsatt stark maktposition, men i en ny värld med multipolära axelmakter. Detta betyder att amerikaner och andra folk kommer få frihet. Istället för att sprida den liberala ideologin till världens alla hörn – har globalismen stoppats i dess epicentrum.

Trump är gryningen på en nationell liberaliseringsprocess, och Amerika är numer bara en nation i mängden på alla som strävar efter folklig, kulturell och traditionsenlig frihet – ett avståndstagande från de dåraktiga liberala sekter som utgör globalisterna.

Vissa vill göra gällande att somliga överskattar Trump. Tidigare skrattade de åt oss när vi förutspådde hans seger.

 

Annonser

Om Keyser söze

Konservativ realist från Uppsala. Genomskådar politik via själslig och filosofisk analys av människans natur och vår samtid. Analyserar ideologier ur ett psykologiskt perspektiv. Nås privat via bloggens kontaktformulär.
Det här inlägget postades i Ideologi, Kultur, Politik. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s